Col_laboracio_COL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) l’anualitat 2017, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:

Nom: MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

  • Descripció de l’actuació: l’objecte de la present actuació és adequar les instal·lacions de l’enllumenat públic a la normativa vigent per a la seguretat de les persones i produir una millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, mitjançant la substitució de les columnes existents de 3 i 3,5 m. per columnes de 5 m. amb la mateixa ubicació i la mateixa llumenera, en diferents carrers del casc urbà.
  • Termini aproximat de finalització: 4t trimestre 2018
  • Cost total: 41.225,95 euros
  • Import subvenció: 39.164,65 euros

Nom: MILLORA I MODERNITZACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

  • Descripció de l’actuació: compra de maquinari, dos ordinadors personals, un escàner, un switch, i compra de programari, sis llicències Office 2016.
  • Cost total: 4.353,00 euros
  • Import subvenció: 4.135,34 euros