Col_laboracio_COL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions ordinàries de “Enllumenat i vies públiques, parcs i jardins i serveis generals” i “reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics” afectes als serveis i activitats següents:

  • ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS, SERVEIS GENERALSREPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS
  • Cost total: 65.802,90 euros
  • Import subvenció: 65.802,90 euros