Col_laboracio_COL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació de béns de titularitat municipal afectes als serveis i activitats següents:

  • ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS, SERVEIS GENERALS
  • Reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics
  • Cost total: 122.901,00 euros
  • Import subvenció: 122.901,00 euros