camins

La Junta de Govern Local del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en data 22 de maig de 2018, va acordar atorgar a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció de 5.991,18 € per a les obres de manteniment i millora del camí de Miravet i diversos trams del camí de la Ratlla del Terme, dins el seu programa d’arranjament i millora de camins municipals 2018.

Aquest programa és fruit del conveni de col·laboració i coordinació entre l’ens comarcal i la Diputació de Tarragona que hi aporta els recursos econòmics. Aquesta subvenció cobreix el 58 % del cost de l’actuació, sent la resta a càrrec de l’Ajuntament.

Les obres van consistir en una reposició del paviment de base asfàltica, es van dur a terme a mitjan del mes de juny, aprofitant els equips i la maquinaria de treball que estaven realitzant l’arranjament i millora d’altres camins del municipi.