cami
 
La Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en data 19 de setembre de 2017, va acordar atorgar a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció de 5.511,10 € per a les obres de manteniment i millora del camí dels Campassos, dins el seu programa d’arranjament i millora de camins municipals 2017.
 
Aquest programa és fruit del conveni de col·laboració i coordinació entre l’ens comarcal i la Diputació de Tarragona que hi aporta els recursos econòmics.
 
Aquesta subvenció cobreix el 43 % del cost de l’actuació, sent la resta a càrrec de l’Ajuntament.
 
Les obres consistents en un paviment de base asfàltica, s’iniciaran a partir de meitats d’aquest mes de maig i tindran una durada d’uns quinze dies aproximadament.