En relació al repartiment de mascaretes a les farmàcies que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de tots els habitants de Catalunya, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ens fa arribar la següent informació i ens demana la màxima difusió.

La resolució SLT/877/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut es pot consultar a continuació.DOGC. Campanya salut pública Mascareta Salut