El consell de relacions laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat una guia de Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.

Recomanacions-CRL-sobre-SARS-COV-2-9-03-2020_maq