L’Ajuntament informa que s’han aprovat les bases i la convocatòria per cobrir 4 places de guàrdia municipal d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de concurs-oposició, torn lliure.

Es pot accedir al text complert de les bases aprovades a l’enllaç https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917642.

El termini per presentar les sol·licituds s’obre demà dia 4 de gener i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o Butlletí Oficial de l’Estat, de l’extracte de la convocatòria.