L’Ajuntament de Móra d’Ebre incorpora tres nous auxiliars de vigilant municipal per potenciar la lluita contra l’incivisme

La incorporació de tres nous auxiliars de vigilants municipals permetran potenciar la presència al carrer i lluitar contra certs brots d’incivisme i d’inseguretat. Com indica l’alcalde de Móra d’Ebre, Sr. Joan Piñol “aquests darrers temps semblaria que el número d’actes incívics ha augmentat més del que considerem raonable des de l’equip de govern i, per aquest motiu, hem optat per potenciar la presència al carrer dels vigilants i, per motius organitzatius, ens ha calgut contractar temporalment més personal”.

Segons l’Ajuntament, “aquests auxiliars tenen una durada de contracte màxima fixada per la llei de policies locals de Catalunya i mentrestant es tirarà endavant un procés per constituir una borsa de vigilants municipals per cobrir les possibles incidències de personal d’aquesta categoria”.

Els auxiliars de vigilants municipals es dedicaran a fer seguiment i control de la normativa de civisme, així com del comportament dels morencs i morenques a la via pública, la tinença d’animals domèstics de companyia, la circulació de vianants i vehicles, la utilització correcta de la via pública, i el control i el compliment de les mesures de seguretat i protocols establerts per la COVID-19 als establiments de concurrència pública, com, per exemple, les terrasses.

Cal mencionar que els agents cívics tenen potestat per iniciar l’expedient sancionador de les deficiències detectades, les quals seran derivades als diferents departaments responsables o a Mossos d’Esquadra, segons pertoqui.