150823passeigEbre (4)

La Generalitat, a través de la Direcció General de Turisme, destina 560.931,83 euros a projectes de foment territorial del turisme a les Terres de l’Ebre. Aquests diners —obtinguts de la recaptació de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET)— serviran per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre d’altres.

A les Terres de l’Ebre, s’ha concedit una subvenció de 210.931,83 euros al consistori de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) per a les obres de millora de l’accessibilitat del Passeig de l’ Ebre i l’embarcador del municipi, i un ajut  de 350.000 euros a l’ajuntament d’Amposta (Montsià) per a l’impuls de diferents actuacions de foment territorial del turisme.

En total, la Generalitat ha concedit enguany 3 milions d’euros en subvencions a diferents ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de diversos plans de foment territorial del turisme. Els 11 projectes subvencions aquest 2017 han estat:

Sol·licitant Títol del Projecte Subvencionat Import atorgat
Ajuntament d’Amposta Actuacions per al foment territorial del turisme 350.000 €
Ajuntament de Sant Pere Pescador Passeig fluvial i interconnexió amb l’espai natura 350.000 €
Ajuntament d’Isòvol Millora dels serveis turístics. Foment del patrimoni cultural i natural  216.659 €
Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys Projecte bàsic per la dinamització turística del municipi de Sant Llorenç de Morunys “Feel la vall de Lord” 177.504,30 €
Ajuntament d’Organyà Impuls Turisme Esportiu Organyà 2020 225.000 €
Ajuntament de Móra d’ Ebre Millora accessibilitat del Passeig de l’ Ebre i l’embarcador 210.931,83 €
Ajuntament de Prades La Vila vermella al centre de les Muntanyes de Prades 350.000 €
Consell Comarcal del Berguedà Valorització del patrimoni industrial al Berguedà 246.218,15 €
Ajuntament de Vic L’Illa de la Pietat 350.000 €
Ajuntament de Castelló d’Empúries Projecte Paisatgístic i Enjardinament per l’ús públic del passeig marítim d’Empuriabrava 350.000 €
Consell Comarcal del Pallars Sobirà Dinamització turística del Pallars Sobirà. Ruta turística de l’electrificació del Pallars 173.686,72 €

Des del 2014 —any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial— i fins el 2017, la Direcció General de Turisme haurà subvencionat 73 projectes amb un import total de prop de 23 milions d’euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 64 milions d’euros, xifra que suposa una important inversió per dinamitzar turísticament moltes zones de Catalunya.

Aquest 2017 la Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats amb un màxim de 350.000 euros. La disminució del nivell de les subvencions respecte a exercicis anteriors és un dels efectes de la reducció del pressupost del que disposa la Generalitat destinat a coordinar la gestió de política turística de Catalunya. Cedir als municipis el 50% de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) ha suposat afeblir la capacitat d’inversió del Govern per a les polítiques que contribueixen a millorar el model turístic de la destinació catalana.

L’objectiu d’aquests ajuts ha estat posar al servei dels ens locals del sector turístic català un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. De la mateixa manera, aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya: apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania.

Enguany, aquestes subvencions es regeixen per l’ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, així com per la resolució EMC/1265/2017, de 31 de maig, de publicació de la convocatòria de l’any 2017.