Camins

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha iniciat els treballs d’arranjament de 10,650 quilometres de camins forestals per tal que esdevinguin vials aptes per als vehicles d’extinció d’incendis.

El pressupost d’aquests treballs ha estat objecte de subvenció per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dins la convocatòria d’ajuts per la prevenció d’incendis forestals 2017. El cofinançament d’aquesta actuació ha estat el següent: un 57 % amb fons propis del DARP i un 43 % per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import corresponent a l’IVA de l’actuació no és subvencionable i serà a càrrec de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Els camins objecte de les actuacions són:

  • Camí de Sant Jeroni a la Carretera
  • Camí del Coll Roig al Barranc de l’Infern
  • Camí de la Font del Tomo
  • Camí de les Solanes
  • Camí de l’Ermita de Santa Magdalena
  • Camí de les Planes
  • Camí del Barranc de l’Esperança

Les obres són realitzades per tres empreses locals i es preveu que finalitzin abans del 30 de setembre de 2018.