SocorristesLes persones interessades a desenvolupar tasques temporals de socorrista per les piscines municipals i de monitor de lleure per als casals d’estiu, poden presentar el seu currículum a les dependències de l’Ajuntament en horari d’oficina del 5 al 9 de juny. És imprescindible acompanyar la sol·licitud de la titulació corresponent.