Col_laboracio_COL
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre les següents subvencions, dins del Programa d’actuacions de protecció de la salut pública, convocatòria 2018, pels conceptes que tot seguit es relacionen:
 
Seguretat a zones de bany (platges i piscines): 6.051,50 euros.
 
Gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics: 4.310,59 euros.
Millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà: 5.055,60 euros.