L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha finalitzat les obres de la Instal·lació fluvial menor, únic en les seves característiques en tot el tram navegable del riu Ebre.

Aquest embarcador consisteix en unes peces modulars de polièster que es troben subjectades en uns pilars metàl·lics clavats a la llera del riu, a més de cinc metres de profunditat. Aquest sistema constructiu preveu les possibles riuades i es pot ampliar i desmuntar amb facilitat, en cas que així sigui necessari.

El finançament de l’actuació “Port fluvial – Instal·lació fluvial menor” que s’emmarca dintre del projecte “Millora de l’accessibilitat del Passeig de l’Ebre i l’embarcador” ha estat possible gràcies a la participació de diverses administracions tal i com es recull a continuació:

  • Cost total de l’actuació: 266.925,88€
  • Departament d’empresa i coneixement – Subvenció Plans foment turisme 2017: 70.310,61 €
  • Diputació de Tarragona – PAM 2017: 56.170,61 €
  • Diputació de Tarragona – Subvenció nominativa: 60.000 €
  • ENRESA: 22.151,79 €
  • Fons propis: 58.292,87 €