La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació referides als serveis i activitats següents:

Enllumenat i vies públiques, parcs i jardins, serveis generals

Reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics

Cost total: 177.577,50 euros

Import subvenció: 177.577,50 euros

acc