Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveuen diferents eines a l’abast de la ciutadania per participar en la vida local.

Programa de participació POUM
Comissió de seguiment POUM
Consell urbanístic desenvolupament POUM
Consell escolar municipal
Reglament Consell escolar municipal
Comitè d’avaluació i seguiment Casc Antic
Processos participatius en tràmit