Control i Fiscalització dels Grups Municipals 2019-2023