Control i Fiscalització dels Grups Municipals 2019-2023

En aquest apartat es recullen les preguntes presentades al Govern municipal pels diferents Grups polítics presents al plenari municipal i la resposta donada.