Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Aprovació padró fiscal taxa reguladora entrades de vehicles a través de la vorera (guals) exercici 2018

Publicat el 21-03-2019

Aprovació padró fiscal taxa reguladora entrades de vehicles a través de la vorera (guals) exercici 2018

Modificació annex 7 ordenança fiscal núm. 23 preus públics de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre

Publicat el 21-03-2019

Modificació annex 7 ordenança fiscal núm. 23 preus públics de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre

FRAGADIS DESISTEIX DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

Publicat el 11-03-2019

La Junta de Govern Local de data 04/03/2019, a petició de FRAGADIS SL, va acordar acceptar el desistiment de la llicència ambiental sol·licitada per a instal·lar una unitat de subministrament de carburant amb centre de restat a la parcel·la situada al c. Santiago Rusiñol de Móra d'Ebre.

Anunci declaració de caducitat dels drets funeraris dels ninxols

Publicat el 07-03-2019

Anunci declaració de caducitat dels drets funeraris dels ninxols

Aprovació inicial. Expedient 2/2019 de modificació de crèdit.

Publicat el 07-03-2019

Aprovació inicial. Expedient 2/2019 de modificació de crèdit.

Exposició d'informació pública del projecte presentat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU

Publicat el 27-02-2019

Exposició d'informació pública del projecte per a l'estesa de línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament, presentat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU

Exposició pública sobre autorització d'obres en zona DPH a nom d'ADOBINVE SL

Publicat el 25-02-2019

Exposició pública sobre autorització d'obres en zona DPH a nom d'ADOBINVE SL, el qual ha sol·licitat autorització d'obres per a la construcció d'un colector d'aigües pluvials.

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS I D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ I LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES D'EDIFICIS

Publicat el 13-02-2019

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis.

Subhasta finques propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Publicat el 06-02-2019

Subhasta finques urbanes. Solar de 400 m2, situat al carrer Antoni Gaudi, 21, cantonada amb el carrer Santiago Rusiñol, 16, de Móra d'Ebre i d'altres, propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ