Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Informació pública

Publicat el 15-09-2020

Informació pública del projecte, memòria i estudi d’impacte i integració paisatgística per a l'estesa de 140m de línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament elèctric al Polígon 9 – Parcel·la 30.

Aprovació inicial Modificació NNSS PERI 1 façana fluvial

Publicat el 05-08-2020

Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Móra d'Ebre per a la modificació del PERI 1 façana fluvial

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ