Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Projecte "Reparacions de paviments asfàltics en sòl rústic i sòl urbà"

Publicat el 25-10-2022

Informació pública del projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 10/10/2022, i anomenat "Reparacions de paviments asfàltics en sòl rústic i sòl urbà".

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ