Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Premis a l'excel·lència acadèmica Javier Bardají.

Publicat el 10-09-2019

Aprovació normes que regiran la concessió dels premis de reconeixement acadèmic als estudiants per a l'any 2019 i donar-li la publicitat escaient.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ