Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Modificació Puntual Normes Subsidiàries de Planejament ordenació usos gasolinera sòl urbà

Publicat el 23-06-2020

Informació pública de l'aprovació inicial de la "Modificació Puntual Normes Subsidiàries de Planejament ordenació usos gasolinera sòl urbà".

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hosteleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis per a l'exercici 2019

Publicat el 10-06-2020

De conformitat amb Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma a causa del COVID-19, van quedar suspesos tots els terminis de procediments administratius del Sector públic. En virtut del que estableix el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, el dia 1 de juny de 2020 s'aixeca la suspensió i interrupció de terminis vigent des del 14 de març de 2020. D'aquesta manera el termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria finalitzarà el dia 13/07/2020.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ