Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis per a l'exercici 2019

Publicat el 13-03-2020

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis per a l'exercici 2019

Anunci d'informació pública expedient d'alteració jurídica del bé demanial municipal zona verda polígon P18A Normes Subsidiàries

Publicat el 13-03-2020

Anunci d'informació pública expedient d'alteració jurídica del bé demanial municipal zona verda polígon P18A Normes Subsidiàries

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ