Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Notificació infructuosa

Publicat el 23-03-2023

Acte que es notifica: Acord de la Junta de Govern Local de sessió de data 16/05/2022, de requeriment de neteja de solars amb advertencia d'execució subsidiària.

Notificació infructuosa

Publicat el 20-03-2023

Acte que es notifica: Requeriment per a què es realitzi una actuació que impedeixi l'accès a l'interior de l'immoble amb greu deteriorament dels seus elements estructurals i constructius i per a què es realitzin treballs de consolidació estructural i/o enderroc (total o parcial), de l'edificació, per evitar possibles danys a tercers.

Aprovació definitiva de la Memòria valorada per a la construcció d’un parc de cal·listènia

Publicat el 13-03-2023

Aprovació definitiva de la Memòria valorada per a la construcció d’un parc de cal·listènia

Aprovació definitiva de la Memòria valorada de substitució de la gespa artificial al camp de futbol municipal

Publicat el 13-03-2023

Aprovació definitiva de la Memòria valorada de substitució de la gespa artificial al camp de futbol municipal.

Aprovació inicial. Expedient 2/2023 de modificació de crèdit

Publicat el 08-03-2023

Aprovació inicial. Expedient 2/2023 de modificació de crèdit

Descripció real i actual de la finques situades en el carrer Ramón Chies, 5

Publicat el 07-03-2023   ·   Procedent de Externa

En la notaria de Silvia M. García Vázquez es tramita expedient d’actualització de la descripció real de les finques urbanes, situades al carrer Ramón Chies, 5, de Móra d’Ebre.- Referències cadastrals: 1818615CF0511H0001LK i 1818615CF0511H0002BL.

ANUNCI d'informació pública - Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia del Parc Solar GARCIA al terme municipal de Garcia (Ribera d'Ebre).

Publicat el 20-02-2023

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, de declaració d’utilitat pública i d’autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d’impacte ambiental del projecte del parc solar anomenat Garcia, de 20 MW sobre terreny en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Garcia, a la província de Tarragona, i la seva infraestructura d’evacuació, línies soterrades a 25 kV, la línia aèria d’alta tensió de 25 kV i un tram final de línia subterrània d’alta tensió de 25 kV en els termes municipals de Garcia, Móra d’Ebre i Móra la Nova, a la província de Tarragona (exp. FUE-2022-02448049). Se sotmet a informació pública durant un període de 30 dies hàbils.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ