Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Procediment de publicació de notificació infructuosa.

Publicat el 20-01-2022

Anunci en procediment de publicació per notificació infructuosa, de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis per als exercicis 2020-2021.

Aprovació Memories descriptives instal·lació plaques fotovoltaiques en edificis municipals.

Publicat el 27-12-2021

Exposició pública de tres memòries descriptives i valorades d'instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals. Les memòries es podran consultar per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d'oficina durant 30 dies hàbils subsegüents a la darrera publicació de l'anunci al BOPT i en aquest tauler electrònic, termini en el qual es podran formalitzar, davant l'Ajuntament, les al·legacions que es considerin pertinents.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ