Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Aprovació definitiva. Expedient 6/2018 de modificació de crèdit

Publicat el 17-10-2018

Aprovació definitiva. Expedient 6/2018 de modificació de crèdit

Aprovació inicial plànol delimitació franja de prevenció d'incendis forestals

Publicat el 10-10-2018

Se sotmet a información pública pel termini d'un mes l'acord d'aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció d'incendis forestals afectades per la Llei 5/2003 de 22 d'abril, modificada per la Llei 2/2014 de 27 de gener.

Aprovació inicial Projecte "Reordenació aparcaments Plaça de la Democràcia". Informació pública

Publicat el 12-09-2018

Aprovació inicial Projecte "Reordenació aparcaments Plaça de la Democràcia". Informació pública

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ