Ajuts i Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la prevenció local d’incendis forestals

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una  subvenció per un import de 4.859,29 €, destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria 2018.

Subvenció de 40.000 € pel Projecte Treball als Barris

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció dins del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, convocatòria 2018, de 40.851,78 euros per a la contractació de dos peons i un oficial de primera pel projecte “Neteja, arranjament i millora dels espais públics inclosos en l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic” [...]

L’Ajuntament de Móra d’Ebre aconseguix un ajut de 40.000 euros per a instal·lar una estació de recàrrega de vehicles elèctrics

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha aconseguit una ajuda de 40.000 euros de l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Coneixement dins del Pla PIRVEC de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi. La presentació de la subvenció l'han fet conjuntament l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el de Móra la Nova, amb la col·laboració amb el Consell Comarcal de la [...]

Subvenció PAM programa de despeses corrents de l’any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació de béns de titularitat municipal afectes als serveis i activitats següents: ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS, SERVEIS GENERALS Reparació, manteniment i conservació dels [...]

Subvenció PAM programa d’inversió de l’any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de l’actuació següent: Nom: REORDENACIÓ D'APARCAMENTS A LA PLAÇA DE LA DEMOCRÀCIA Descripció de l’actuació: les obres previstes tenen per objecte reordenar l’espai de la plaça de la Democràcia per a destinar-la a aparcament en la [...]

Subvenció PEXI de l’any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents: Nom: MILLORES A L'ABASTAMENT DE LA URBANITZACIÓ LA VERDEGUERADescripció de l’actuació: aquestes obres tenen per objecte [...]

Subvenció PEXI de l’any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) l’anualitat 2017, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents: Nom: MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC Descripció de l’actuació: l’objecte de la present actuació [...]