Pàgines dels Grups Municipals

En aquest apartat es recull l’activitat pública dels Grups Municipals. Al període 2019-2023 no es publica butlletí municipal.