La Junta de Govern està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde, i les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde. Normalment, se celebra els dilluns.

El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors.

Els altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu i sense vot.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la Junta de Govern del nostre municipi.

JUNTA DE GOVERN
Acords Junta de Gobern

Els membres nats que formen part de la Junta de Govern són el Sr. Joan Piñol Mora, el Sr. Sixte Melchor Gimènez, el Sr. Julio Roca Font, la Sra. Montserrat Pineda Giménez i la Sra. Maria Rodríguez Grau. D’acord amb l’article 113.3 del ROF també hi assisteixen el Sr. Raúl Olivan Gallardo, la Sra. Noèlia Guirao Morillo i el Sr. Francesc M. Launes Andilla.

 

Joan Piñol Mora President de l'Ajuntament de Móra d'Ebre

Llicenciat en Ciències del Treball, Màster en Gestió de Personal, Diplomat en Gestió i Administració Pública, Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Títol en Direcció de Seguretat.

Responsable Territorial de Grans Comptes d’una Mútua d’Accidents de Treball.

/
Sixte Melchor Giménez Hisenda, Urbanisme, Comerç i Promoció Econòmica.
Director de banca.
/
Julio Roca Font Governació, Obres i Serveis i Mobilitat

Actualment prejubilat de zelador de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.

/
Montserrat Pineda Giménez Cultura, Festes, Turisme, Móra Morisca i Fira del Llibre

FP branca Administrativa, Tècnica de Grau Superior en Procediments Pictòrics i Tècniques Murals i Directora d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil.

Administrativa de Gestió i Coordinació en un Centre de Medicina Preventiva i Professora de Pintura i Dibuix a Infants i Adults.

/
Maria Rodríguez Grau Esport, Joventut i Fira de Nadal

Graduada en ciències de l’activitat física i de l’esport per l’INEFC de Lleida.

Màster en formació del professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius especialitat en educació física.

Actualment treballa en l’empresa familiar dedicada a la restauració.

/
Raúl Olivan Gallardo Sanitat, Educació i Medi Ambient

Llicenciat en medecina.

Actualment treballa com a metge pediatre a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.

/
Noèlia Guirao Morillo Turisme i Medi Ambient

Diplomada en Empreses i Activitats Turístiques, Màster en  Gestió d'Empreses Turístiques, Hospedatge, Restauració i oci.

FP d'Administració Hotelera a l'Escola d'hoteleria i Turisme de Cambrils.

Títol DELF francès, Ket, estudiant el First Certificate.

Sempre he treballat en empreses del meu sector, des de l'any 2009 fins el dia d'avui regento el meu negoci Hostal Gastronòmic La Creu. Móra d'Ebre.

 
/
Francesc M. Launes Andilla Agricultura, Transports i Fira del Caçador
Mestria industrial. Pre-jubilat.
/