A la web del portal de transparència hi ha disponible tota la informació relativa a la gestió pressupostària dels anys anteriors.

A continuació es presenten les partides del pressupost inicial de l’any 2022.