En aquesta pàgina estaran disponibles els plans d’usos dels diversos espais i equipaments durant la covid19