(La següent informació està proporcionada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i està disponible de forma actualitzada a la seva web http://govern.cat/gov)