DSC_0617

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha celebrat avui, 28 de desembre de 2017, una sessió plenària ordinària en la qual s’han adoptat els acords seguents:

1. S’han aprovat per unanimitat les actes de les dos sessions anteriors.

2. S’ha aprovat l’expedient 10/2017 de modificació de crèdit, per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

3. S’ha aprovat l’expedient de pressupost general 2018, les bases d’execució del pressupost i la plantilla orgànica. Quant al pressupost, es tracta d’un document “continuista”, segons ha explicat l’alcalde, Joan Piñol (CiU), lleugerament a la baixa respecte als pressupostos de 2017, ja que la partida d’inversions l’any vinent no serà tan quantiosa com la de l’any en curs. Pel que fa a les bases d’execució, són les mateixes que l’any passat, amb l’actualització dels preus del quilometratge. Finalment, la plantilla s’ha dimensionat d’acord amb les necessitats de la institució i s’ha tingut en compte el canvi jurídic de la Policia Municipal, que passa a ser Guàrdia Municipal, segons ha explicat l’alcalde.
El pressupost aprovat és de 5.727.666 euros, dels quals 534.000 corresponen a la partida d’inversions. Entre les actuacions d’inversió previstes hi ha la construcció d’una passera al barranc de Faneca, l’adquisició de nous equips informàtics, l’arranjament dels camins dels Ruixols, de la Ratlla del Terme i de la segona fase del camí de Camposines, i les rehabilitacions de l’illa de Saurí, del passeig de Miracle Descarrega, de la rotonda de Benissanet, del passeig de la Ràdio i del Centre Obert.Tot plegat s’executarà sempre que arribin les subvencions previstes en els ingressos.
La portaveu socialista, Dolors Gurrera, ha expressat que el seu grup s’abstindria en la votació per considerar que el seu grup té, en alguns casos, altres prioritats quant a inversions, i ha detectat algunes partides excessivament elevades. La portaveu d’ERC, Cinta Agné, ha anunciat el seu vot favorable perquè el grup majoritari (CiU) ha acceptat algunes de les seues propostes. L’aprovació ha sigut per 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
4. S’ha acceptat la subvenció d’Enresa, a través de la qual es volen finançar les obres d’urbanització del passeig de l’Ebre fins a la plaça de braus.L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (CiU, PSC i PP) i 3 abstencions (ERC).
5. S’ha donat compte de les ressolucions dictades des de la darrera sessió, decrets números del 93 al 104.
6. No hi ha hagut informacions de Presidència.
7. No hi ha hagut precs i preguntes.