DSC_0990
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha celebrat avui, 26 d’abril de 2018, una sessió plenària ordinària en la qual s’han adoptat els acords seguents:
0. S’ha aprovat introduir d’urgència un punt per a tractar una moció presentada conjuntament pels grups CiU-PDECAT, ERC i PSC per a exigir al govern estatal la finalització de les obres de descontaminació de l’embassament de Flix. Unanimitat.
1. S’ha aprovat l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.
2. S’han aprovat les festes locals 2019: 17 de gener (Sant Antoni) i 23 d’agost (Festa Major). Unanimitat.
3. S’ha aprovat la convocatòria anual per a la concessió de subvencions per a adquirir llibres de text d’ensenyaments obligatòris. Aquest punt s’ha aprovat amb els 8 vots de l’equip de govern (CiU-PDECAT i PP), les 3 abstencions d’ERC, per no estar d’acord amb el plantejament que fa l’equip de govern d’aquesta convocatòria, i 2 vots en contra del PSC, per considerar que les subvencions per a l’adquisió de llibres no han de ser lineals, sinó que han de primar les rendes més baixes. L’alcalde, Joan Piñol (CiU-PDCAT), ha replicat els arguments de l’oposició indicant que amb les actuals subvencions s’ha passat de concedir 17 ajuts anuals a més de 400, i de 700 euros anuals en el mandat 2007-1011 a 15.000 euros en els mandats posteriors, la qual cosa, al seu criteri, avala la bondat del sistema.
4. S’ha aprovat un expedient de modificació de crèdit per a incorporar al pressupost les parties per a finançar unes obres de millora de camins i les obres de cobertura de la pista poliesportiva, dos partides que en el moment d’aprovar-se el pressupost el consistori no tenia la certesa d’obtindre subvencions per a finançar-les. També s’ha habilitat una partida de 5.200 euros per a cobrir unes subvencions per escola bressol fetes durant el mandat 2007-2011 i que la Generalitat no ha assumit. La portaveu d’ERC, Cinta Agné, ha preguntat per un increment de 25.000 euros en la partida de les obres de cobertura de la pista poliesportiva. L’alcalde, Joan Piñol, li ha respost que aquests diners s’han destinat a millorar els serveis de recollida d’aigües pluvials de la zona del poliesportiu, aprofitant els treballs de la pista. S’ha aprovat per 8 vots a favor (CiU-PDECAT i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
5. S’ha aprovat l’actualització de l’inventari municipal o catàleg de béns 2017 per 8 vots a favor (CiU-PDECAT i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
6. S’ha donat compte de l’expedient d’actuacions preparatòries per al procediment de contractació de la gestió de la piscina coberta per finalització de l’actual concessió a l’empresa IGE el dia 31 de maig de 2018. L’alcalde ha explicat que s’està a l’espera de rebre les conclusions d’un estudi que ha de determinar si es tira endavant el procediment o, per contra, si no es convoca i assumeix la gestió de la piscina l’Ajuntament de manera directa.
7. S’ha aprovat una moció de CiU-PDECAT per a exigir la llibertat dels presos polítics i el retorn dels polítics catalans exiliats per 1o vots a favor (CiU-PDECAT i ERC) i 3 en contra (PSC i PP). La regidora del PSC Dolors Gurrera ha argumentat el seu vot en contra, entre altres coses, perquè considera desafortunades les expressions “presos polítics” i “exiliats”. Ha manifestat que Espanya és un estat de dret on hi ha separació de poders. L’alcalde ha recriminat a la regidora socialista el suport del PSC a l’aplicació de l’article 155.
8. S’ha aprovat una moció d’ERC de suport als Comitès per a la Defensa de la República (CDR) per 1o vots a favor (CiU-PDECAT i ERC) i 3 en contra (PSC i PP). La regidora del PSC Dolors Gurrera ha argumentat el seu vot en contra per considerar que els CDR han exercit alguna actuació intimidatòria, insults i vandalisme, tot i rebutjar que aquests fets puguin ser considerats de terrorisme. L’alcalde, Joan Piñol (CiU-PDECAT), ha replicat dient que els CDR no són violents i només manifesten el mal humor d’una situació que considera injusta, ja que davant de l’actual situació política catalana no s’hi val a resignar-se. Àlex de la Guia, regidor d’ERC, ha dit a Gurrera que en totes les vagues generals els sindicats, entre els quals els afins al PSC, cremen pnemàtics i tallen carreteres.
9. S’ha aprovat una moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis en defensa del model sanitari català i de la universalització dels serveis sanitaris a tota la població, en especial als més desafavorits, per 12 vots a favor (CiU-PDECAT, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP)..
10. S’ha aprovat per unanimitat una moció presentada conjuntament pels grups CiU-PDECAT, ERC i PSC per a exigir al govern estatal la finalització de les obres de descontaminació de l’embassament de Flix. El regidor del PP, Francesc Launes, ha matisat que el govern espanyol ha treballat el tema i hi ha invertit. Ha recordat també que les obres estan adjudicades i si no han començat és per una controvèrsia entre l’actual adjudicatària i l’empresa que efectuava els treballs anteriorment.
11. S’ha donat compte dels decrets i de les resolucions d’alcaldia adoptats des de la darrera sessió plenària, del 2/2018 al 16/2018.
12. Informacions de presidència. L’alcalde, Joan Piñol, ha explicat:
12.1. S’han adjudicat les obres de reforma i millora del col·legi públic Lluís Viñas a l’empresa M. J. Grúas, SA per un import de 929.884,88 IVA exclòs. Aquest estiu començaran els treballs. El pressupost no inclou la cobertura de la pista, que es farà amb una altra partida.
12.2. Ha vençut l’adjudicació de la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre a l’empresa Gecohsa, del Grup Sagessa, si bé continuarà gestionant l’hospital fins al 30 de juny, a l’espera que el govern de la Genralitat es constitueixi i es pugui crear l’empresa pública que ha de gestionar l’hospital després de 30 anys en mans del Grup Sagessa. Piñol ha manifestat un punt de malestar perquè la proposta de la Generalitat no inclou en el Consell d’Administració de la futura empresa gestora la presència de representacions dels consells comarcals de la Terra Alta i el Priorat, a banda d’altres qüestions  de funcionament no resoltes.
12.3. A mitjan setmana que ve entrarà en servei la pista poliesportiva coberta i les obres que s’hi han efectuat: cobertura, enllumenat, agençament de l’entorn i reparació i pintura de la pista.
13. Precs i preguntes. La regidora Cinta Agné (ERC) pregunta si es convocarà la plaça de la secretària del Jutjat de Pau un cop es jubili l’actual titular. L’alcalde respon que s’està estudiant i que cal adaptar les contractacions de l’Ajuntament a la nova Llei de contractes de l’Administració.