DSC_1046
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha celebrat avui, 22 de febrer de 2018, una sessió plenària ordinària en la qual s’han adoptat els acords seguents:
1. S’ha aprovat l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.
2. S’ha donat compte de resolucions i decrets dictats d’ençà la darrera sessió.
3. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2017.
4. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2017.
5. S’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2017.
6. S’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2017.
7. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del Pla ajustament corresponent al tercer trimestre de 2017.
8. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del Pla ajustament corresponent al quart trimestre de 2017.
9. S’ha aprovat l’expedient 1/2018 de modificació de crèdit a causa de l’atorgament d’una subvenció per a tirar endavant actuacions municipals contra incendis forestals. Vuit vots a favor (PDCAT i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
10. S’ha aprovat l’assignació de nomenclatura a diversos carrers. Concretament, l’Ajuntament posarà el nom de carrer Estret al tram entre els carrers de la Palla i de la Gràcia. Carrer Ville de Bonson, al tram que va des del pont d’arcades a l’inici dels terrenys del mercat municipal. Plaça dels Entença, al tram final del carrer del Calvari. Plaça del Portal de la Vila, a la plaça existent al carrer de la Vila, cantonada amb la travessia de la Ventura. Plaça de Sant Joan, al tram inicial del carrer de la Barca fins a la porta lateral de l’església prioral. Es redenomina l’actual plaça de Sant Joan amb el nom de plaça del Dr. Cavero. Barranc de les Moreres, al tram del barranc de les Moreres on hi ha el centre obert. Unanimitat.
11. S’ha aprovat la verifiació del text refós de les normes subsidiàries de planejament pel que fa a l’ordenació de centres de culte al nucli urbà. Vuit vots a favor (PDCAT i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
12. S’ha aprovat provisionalment el document únic de Protecció Civil (DUPROCIM), que integra en un sol document tots els plans d’emergència local gestionats per la Generalitat. Unanimitat.
13. S’han aprovat totes les mocions presentades al ple. Moció de l’Associació Catalana de Municipis en defensa de les institucions catalanes i dels seus representants electes (deu vots a favor de PDCAT i ERC i tres abstencions de PSC i PP). Móció d’ERC per denominar plaça de l’U d’Octubre l’espai de davant del teatre municipal. Finalment s’ha acordat posar el nom d’Espai U d’Octubre, ja que tècnicament aquest indret no és un vial (deu vots a favor de PDCAT i ERC, dos en contra del PSC i una abstenció del PP). Moció del PSC per a exigir a la Generalitat el deute pendent amb l’Ajuntament en concepte d’ajudes a la gestió d’escoles bressol (unanimitat). Moció del PSC en defensa del sistema públic de pensions (2 vots a favor i 11 abstencions). Moció d’ERC per a revertir les liquidacions de l’IVA aplicades a entitats culturals i mitjans de comunicació públics de Catalunya (dotze vots a favor de PDCAT, ERC i PSC, i 1 abstenció del PP). Moció d’ERC per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, per la igualtat, contra la bretxa salarial, etc. (unanimitat). Moció conjunta de CCOO i UGT de suport a les accions convocades el dia 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona, per la igualtat, etc. (dotze voits a favor del PDCAT, ERC i PSC, i una abstenció del PP).
14. No hi ha informes de presidència.
15. No hi ha precs i preguntes.