Avui, dia 26 de febrer de 2019, ha tingut lloc una sessió plenària l’Ajuntament de Móra d’Ebre en la qual s’ha adoptat els acords següents:

1. S’ha aprovat l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2. Els membres del ple s’han donat per assabentats de l’informe d’execució del pressupost 4T/2018.
3. Els membres del ple s’han donat per assabentats  de l’informe de morositat 4T/2018.
4. Els membres del ple s’han donat per assabentats de l’informe de seguiment del pla ajustament 4T/2018.

5. S’ha aprovat l’expedient. 2/2019 de modificació de crèdit per a suplementar la partida per oberta per a fer front a les despeses d’instal·lació d’un punt de recàrrega de cotxes elèctrics al municipi, actuació per a la qual l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 40.000 euros. L’acord s’ha adoptat per set vots a favor (CiU i PP) i quatre abstencions (ERC i PSC).

6. S’ha aprovat l’adhesió al model bàsic d’assistència de la Diputació de Tarragona per a la implantació de la funció interventora limitada prèvia per a despeses i obligacions,
aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. L’acord suposa l’adhesió del consistori a les bases per a implantar a l’Ajuntament un servei de la Diputació per a complimentar les funcions de la interventora municipal. L’acord s’ha adoptat per nou vots a favor (CiU, ERC i PP) i dos abstencions (PSC).
7. S’ha aprovat provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per al trasllat de la zona verda del polígon 18A (Fustes Vilanova) a una altra zona del nucli urbà per per set vots a favor (CiU i PP) i quatre abstencions (ERC i PSC).
8. S’ha rebutjat una moció presentada pel grup del PSC per a la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia per dos vots a favor (PSC) i nou vots en contra (CiU, ERC i PP). La moció, entre altres, plantejava un compromís a les forces polítiques presents al ple de fer un cordó sanitari a VOX per les seues polítiques d’extrema dreta i de restricció dels drets de les dones. Els grups independentistes, tot i estar a favor d’alguns apartats de la moció, han criticat el fet que la moció els criminalitzava i els acusava d’haver provocat l’ascens de l’extrema dreta a Espanya. El regidor del PP també s’ha desmarcat de la proposta per les crítiques que la moció  incorporava al seu partit.
9. S’ha aprovat per unanimitat (CiU, ERC, PSC i PP) una declaració institucional de l’Ajuntament de Móra d’Ebre de rebuig al projecte del macroabocador de Riba roja d’Ebre. La declaració és idèntica a la moció aprovada en el seu dia pel ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i expressa el rebuig del consistori morenc al projecte riba-rojà.
10. S’ha aprovat per unanimitat una moció del grup municipal de CIU en relació construcció d’un heliport al municipi. La moció insta al Departament de Salut de la Generalitat a què en un termini de dos mesos es posicioni sobre la idoneïtat de la ubicació de la base de l’helicòpter d’emergències mèdiques que des de fa vint anys opera des de Móra d’Ebre. El consistori té a punt el projecte, els terrenys i el finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la construcció d’un heliport al municipi adaptat a la normativa i per a poder operar de nit per a donar un servei òptim a l’helicòpter d’urgències mèdiques i a l’helicòpter antiincendis del Departament d’Interior. El consistori vol tirar endavant el projecte perquè tem que Salut vulgui traslladar la base de l’helicòpter d’emergències mèdiques a Tortosa, si bé la decisió està subjecta a un estudi que Salut tindrà enllestit d’aquí a un mes i mig o dos mesos.El Departament d’Interior ha donat el vistiplau al projecte, si bé ha anunciat que no el pot finançar. Després d’un intens intercanvi d’opinions entre l’alcalde, Joan Piñol, i la portaveu d’ERC, Cinta Agné, l’acord s’ha adoptat per unanimitat, atesa la necessitat de poder disposar d’una infraestructura amb condicions perquè puguin operar els helicòpters esmentats al municipi.
11. Els regidors s’han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
12. En aquest punt s’ha incorporat el debat d’un escrit tramès per una plataforma veïnal d’afectats pel projecte d’instal·lació d’una benzinera i un rentador de cotxes, impulsat per l’empresa Fragadís, al polígon comercial on hi ha ubicat el supermercat Spar. La zona on es vol ubicar la benzinera i el rentador, envoltada d’habitatges i de tres centres educatius, no es considera idònia per part dels veïns, que han fet arribar un extens document amb els seus arguments al consistori. Tots els grups polítics que formen el ple s’han sumat al document que reclama que es retiri el projecte i que no es construeixin aquestes activitats a la zona. L’alcalde ha indicat que els serveis jurídics municipals ja estan estudiant el cas per a veure quines possibilitats i vies legals hi ha per a intentar impedir aquesta implantació, tot i reconèixer que és un tema complicat.
13. En l’apartat de precs i preguntes ha intervingut la portaveu del grup d’ERC, Cinta Agné, per reclamar que en la modificació en curs de les normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal es tinguin en compte situacions com les que denuncien els veïns afectats pel projecte de benzinera i rentador, una qüestió que l’alcalde s’ha compromès a estudiar.