20181025 DDE ple (63)
Avui, dia 25 d’octubre de 2018, ha tingut lloc una sessió plenària l’Ajuntament de Móra d’Ebre amb els acords següents:
1. S’ha aprovat l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2. S’ha aprovat l’expedient 726/2017 de proposta de cessament i nomenament de funcions de  la tresoreria municipal. S’ha cessat Diego Navarro com a tresorer del consistori i s’ha nomenat Adoració Fornós com a tresorera per set vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
3. S’ha aprovat l’expedient 937/2018 per a deixar sense efectes l’acord plenari de nomenament de responsable del registre civil. Aquest acord permet nomenar Adoració Fornós com a responsable de l’esmentat registre. L’acord s’ha adoptat per set vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
4. S’ha aprovat l’expedient 1328/2018 d’execució del contracte per a la pròrroga de la gestió del servei públic de la piscina coberta per set vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC). Aquest acord permet allargar la concessió de la gestió de l’esmentat equipament municipal a l’actual empresa adjudicatària mentre l’Ajuntament no determini la fórmula de futur de gestió de la piscina, bé sigui a través de gestió directa o de concessió de la gestió del servei.
5. S’ha aprovat l’expedient 816/2017 de modificació del planejament general i aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal per a ampliar la zona d’equipaments per set vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
6. S’ha aprovat l’expedient 1480/2018 d’aprovació inicial de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal  per al trasllat de la zona verda P18A per set vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
7. S’ha aprovat l’expedient 1465/2018 de modificació de crèdit 8/2018 a través de la qual es canvien de finalitat diverses partides pressupostàries per fer front a altres necessitats que han sorgit.
L’acord s’ha adoptat  per set vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
8. S’ha aprovat l’expedient 1490/2018 d’aprovació de la massa salarial dels empleats municipals per a 2018 per nou vots a favor (CiU, PSC i PP) i tres abstencions (ERC).
9. S’ha aprovat l’expedient 1497/2018 consistent en una moció promoguda per l’Associació Catalana de Municipis amb motiu del primer aniversari del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 per nou vots a favor (CiU i ERC) i tres abstencions (PSC i PP).
10. En l’apartat d’informes de presidència, l’alcalde, Joan Piñol (CiU), ha donat compte dels canvis produïts en l’estructura de l’organigrama municipal arran de la substitució de la secretària general de la institució, Adoració Fornós, que ha passat a ocupar el càrrec de tresorera de l’Ajuntament i responsable del registre civil, i el nomenament de Diego Navarro com a secretari general de la institució.
L’alcalde també ha informat que la setmana que ve, possiblement dimecres, s’instal·larà la passera que ha d’unir el passeig del Pont amb l’illa de Saurí, la qual cosa implicarà afectacions en el trànsit de vehicles a la zona.
També ha donat compte dels desperfectes produïts pels recents aiguats en una vintena de camins veïnals, amb un import de les reparacions de  10.570 euros. A banda de les afectacions als camins, els aiguats van provocar incidències a la llar d’infants municipal, a les escales de La Llanterna i un comerç annex, al Casal Jove i a la sala de màquines de les piscines municipals descobertes.
Finalment, l’alcalde ha explicat que s’estan fent obres de millora al cementeri municipal davant la imminència de la diada de Tots Sants. S’està arranjant un mur, s’estan fent obres de pavimentació i també s’han adquirit noves escales perquè els veïns puguin accedir als nínxols alts.
11. En l’apartat de precs i preguntes, la regidora Cinta Agné (ERC) s’ha manifestat favorable a la instal·lació de càmeres de vigilància i seguretat als carrers de la població. També ha preguntat a l’alcalde sobre l’activitat que s’efectua en uns terrenys annexos a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, sobre la situació de vehicles abandonats als carrers del nucli urbà i ha fet un prec perquè l’any vinent no es convoqui sessió plenària coincidint amb el dia d’inauguració de la fira de Móra la Nova. L’alcalde ha respost que no s’efectua cap activitat econòmica en el pati annex a l’antiga caserna, que s’està tramitant la retirada de vehicles abandonats als carrers i que el fet de convocar el ple coincidint amb la inauguració de la fira de Móra la Nova ha sigut un fet casual i que l’any vinent serà una qüestió que haurà de decidir la nova corporació sorgida de les eleccions municipals de 2019.
Finalment, la regidora socialista Dolors Gurrera ha preguntat pel sistema de pagament i pel cost de les càmeres de vigilància i seguretat que està previst d’instal·lar als carrers de la població. Sobre l’opinió el PSC al voltant de la instal·lació de les càmeres, la regidora Gurrera ha indicat que ja ha fet arribar el seu posicionament per carta a l’equip de Govern. L’alcalde ha explicat que es farà un rènting per a pagar les càmares, ja que és un material que queda obsolet amb poc temps i la fórmula del rènting permetrà renovar periòdicament els equips.