Col_laboracio_COL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció nominativa per a la rehabilitació de la plaça de l’Estrella, per a la realització en els termes següents:

Nom: OBRES COMPLEMENTÀRIES PER MILLORES DE PAVIMENT A LA PLAÇA DE L’ESTRELLA I L’ENTORN

  • Descripció de l’actuació: les obres previstes tenen per objecte realitzar millores en lo referent a la pavimentació existent a la Plaça de la Estrella, i pavimentar el terreny municipal, destinat a vialitat, del carrer de Santa Magdalena.
  • Termini aproximat de finalització: 1r semestre 2019
  • Cost total: 60.350,59 euros
  • Pressupost elegible: 58.441,03 euros
  • Percentatge concedit: 100,00%
  • Import subvenció: 58.441,03 euros